Multicentric studies
UMF Craiova

Multicentric studies

Colaboration and coordonation for multicentric studies

Subscribed projects

There are 5 projects subscribed

Login

   
Username :
   
Password :
   

Cod provizoriu de inregistrare

FDI2016-0441

Cod final de inregistrare

CNFIS-FDI-2016-0135

 Titlul proiectului

Dezvoltarea unei baze de date structurate ca suport institutional de internationalizare al proiectelor de cercetare translationala desfasurate in IOSUD si Centrele de Cercetare din UMF Craiova

Acronimul proiectului

ONCOBASE

Bugetul total

349.959,00

Data de incepere a proiectului

01/07/2016

Data de finalizare a proiectului

15/12/2016 

Durata proiectului (in luni)

6

 Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului consta in dezvoltarea unei baze de date structurate ca suport institutional de internationalizare al proiectelor de cercetare translationala desfasurate in cadrul IOSUD si al Centrelor de Cercetare din UMF Craiova. Baza de date va permite doctoranzilor UMF Craiova sa acceseze studii clinice multicentrice internationale, promovand parteneriatele internationale multicentrice necesare pentru publicarea de articole originale in reviste cu factor de impact mare.

Obiectivele secundare constau in:

1. Dezvoltarea capacitatii institutionale si a ofertei de e-servicii pentru studentii doctoranzi implicati in proiecte de cercetare si studii multicentrice internationale care nu beneficiaza de finantare adecvata intramurala sau extramurala.

2. Cresterea numarului de studii clinice multicentrice internationale care sunt in prezent inregistrate in clinicaltrials.gov sau EudraCT, derulate in cadrul centrelor de cercetare ale UMF Craiova, pe baza avizului Comisiei de Etica institutionale.

3. Dezvoltarea de noi parteneriate institutionale prin accesarea de retele orientate catre studii clinice, cu suportul centrului RO-CRIN dezvoltat in cadrul proiectului FP7 ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network), UMF Craiova fiind hub-ul pentru Romania al acestei retele.

4. Cresterea numarului si calitatii articolelor publicate in reviste indexate ISI, respectiv cresterea numarului de citari ale autorilor care au ca afiliatie principala UMF Craiova.

 Justificarea necesitatii implementarii proiectului

UMF Craiova reprezinta o institutie in care componenta educationala este extrem de importanta, dar in care cercetarea trebuie sa creasca ca dimensiune si substanta, fiind in continuare necesara atingerea unui echilibru intre cele doua componente pe termen mediu. UMF Craiova este acreditata ca Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD) si a dobandit acest drept prin aprobarea CNATDCU din 3.12.1998 si Ordinul Ministrului MEN nr. 3012/05.01.1999. IOSUD Craiova ocupa un rol central in stimularea activitatilor de cercetare stiintifica prin implicarea directa a doctoranzilor si a conducatorilor de doctorat, dar si prin integrarea activitatilor de cercetare clinica la nivelul centrelor de cercetare din structura UMF Craiova, respectiv la nivelul spitalelor clinice afiliate in care isi desfasoara activitatea o mare parte din doctoranzii IOSUD Craiova.

Astfel, peste 10 studii multicentrice nationale si internationale sunt inregistrate actual in site-ul clinicaltrials.gov, ca si studii clinice nefinantate din surse intramurale sau extramurale, dar aprobate de Comisia de Etica a UMF Craiova. In prezent, 295 de doctoranzi isi desfasoara activitatea in cadrul IOSUD UMF Craiova, dintre care 90 de granturi doctorale (65 cu bursa doctorala). Un numar de peste 80 de doctoranzi au si calitatea de rezidenti, fiind implicati in proiecte de cercetare clinica si translationala.